Про початок навчального року.

 

Сектор освіти

БУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

НВК «Петричівська ЗОШ І-ІІступенів»

Філія ОЗНЗ  «Красненська ЗОШ І-ІІІ  ст.№1»

 

                                                                     

                                                                        НАКАЗ

 

14.08.2020р.                                            с.Петричі                                    №    ___________

 

Про підготовку та організований початок 2020/2021 навчального року

 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), На виконання вимог статті 13 та 17 Закону України «Про охорону праці», пункту 1 розділу ІV Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 за № 100/31552, з метою організації роботи із підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону, з метою створення належних умов для організованого початку 2020/2021 навчального року в навчальному закладі та забезпечення рівного доступу дітей і учнів до якісної освітив умовах адаптивного карантину

        НАКАЗУЮ:

1.Педагогічному колективу :

 • Вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки навчального закладу до організованого початку 2020/2021 навчального року  та дотримання усіх рекомендацій МОЗ І МОН України щодо профілактики та попередження COVID19 з метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти вихованців і учнів.

 

До 31.08.2020

 • Забезпечити дотримання структури 2020/2021 навчального року відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту».

Згідно зі встановленими  термінами

 • Вжити невідкладних заходів щодо створення оптимальних умов для навчання здобувачів освіти, приділити особливу чіткому дотриманню заходів профілактики короновірусної інфекції .
 • Установити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять  та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків.

                                                                Упродовж 2020/2021 навчального року

 • Забезпечити якісну підготовку учнів  9  класу до ДПА.

Упродовж 2020/2021 навчального року

    1.6.Забезпечити неухильне виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» та охопити всіх дітей шкільного віку обов’язковою базовою та повною загальною середньою освітою за різними формами.

Упродовж  2020/2021 навчального року

2.Заступнику з навчально-виховної роботи школи Ільчишин –Букеді Г.Я.:

  При складанні навчальних розкладів:

        2.1.Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій понад гранично допустиме навчальне навантаження.

      2.2.Забезпечити оптимальне співвідношення навчального навантаження упродовж тижня, а також правильне чергування упродовж дня, тижня предметів природничо-математичного, гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров’я та фізичної культури.

      2.3. Не допускати перевантаження учнів, встановити дієвий контроль за обсягом домашніх завдань учням відповідно до їх віку, заборонити  домашні завдання учням перших класів.

Упродовж 2020/2021 навчального року

     2.3.1.Завершити організований набір учнів до 1 класу.

     2.4.  Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості ,вчителів щодо навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку, можливість дистанційного навчання .

 

     2.5. Створити відповідні умови для організації навчання учнів 1-х класів.

Упродовж 2020/2021 навчального року

     2.6.Погодити розклад уроків з Управлінням  Держпрослужби     в Буському районі.

 

      2.7.Забезпечити стовідсоткове заповнення та достовірність інформації баз даних загальноосвітніх навчальних закладів «Курс: Освіта» для підготовки звітів в ІСУО (Інформаційній системі управління освітою) на початок навчального року та оперативне і якісне їх ведення впродовж навчального року.

До 05.09.2020

Упродовж  20202021 навчального року

    2.8.Проаналізувати стан працевлаштування та подальшого навчання випускників 9-х класів.                                                                                                                  До 09.09.2020

     2.9. Забезпечити контроль за формуванням мережі  навчально-виховного закладу на 2020/2021 навчальний рік.

                                                                                                                                    До 05.09.2020

    2.10.Забезпечити дотримання структури  року 2020/2021н.р. відповідно до ст.16 Закону України « Про загальну середню освіту»

Упродовж  2020/2021 навчального року

Надати дані директору ОЗНЗ Чиж І.І. та сектору  освіти:

2.1.1. Відтермінувати надання нформації про організацію і проведення медичних оглядів учнів  та педагогічних працівників до початку навчального року.

До 05.09.2020

2.1.2.Інформацію про кількість дітей, які приступили і не приступили до занять 3 вересня 2020/2021 навчального року в навчальному закладі (з контингенту учнів школи) з інформацією про вжиті заходи щодо залучення таких дітей до навчання.

05.09.2020

2.1.3. Інформацію щодо руху учнів навчального закладу упродовж літа 2020 року та кількісний склад на початок 2020/2021 навчального року (за встановленою формою).

2.1.4. Звіти на початок навчального року всіх встановлених форм.

2.1.5.Забезпечити спільно з відповідними органами охорони здоров’я своєчасне проведення медичних оглядів вихованців, учнів та працівників навчального закладу після оголошення закінчення терміну адаптивного карантину.

2.1.6.Підготувати освітню дистанційну  платформу « Нові Знання»  і провести підготовче навчання вчителів на цій платформі .

2.1.7. Скласти розклад уроків для освітнього процесу для роботи у чотирьох зонах карантину.

2.1.8.Скласти графік чергування вчителів по школі.

2.1.9. Розробити проект робочого плану школи.

2.1.10 Провести інструктажі з Оп та ТБ ,вступний інструктаж серед працівників закладу.

2.1.11. Довести до відома усіх учасників освітнього процесу алгоритм дій вразі виявлення хворого з ознаками ГРВІ.

2.1.12 .Підготувати списки вчителів, що підлягають атестації та перевірити  наявність КПК та посвідчень.

2.1.13. Наповнювати інформацією сайт школи.

 

3.Завідувачу бібліотекою  Ференц С.М.:

 • Ужити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої у переліку Міністерства освіти і науки України на 2020/2021 н. р., до закладу, організованого їх розподілу серед  учнів.                    
 • Ужити заходів щодо дотримання маскового режиму та безпечної відстані серед читачі.,
 1. Педагогам – організаторам Король М.А. та Шпак Н.Г. :

  4.1. Розробити  та провести  заходи з профілактики коронавірусної інфекції у закладі.

  4.2. Скласти план роботи закладу на І півріччя з виховної роботи.

  4.3.Оновити стенди  закладу.

  4.4.Вести чіткий щоденний запис і перегляд  вхідної електронної пошти та інформувати адміністрацію школи.

   4.5. Наповнювати інформацією освітній портал.

    4.6.Надсилати вчасно інформацію за вимогою.

 1. Класним керівникам :

     5.1. Провести роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо дотримання санітарно-гігієнічних заходів  щодо профілактики коронавірусної інфекції,  навчального навантаження дитини, у тому числі вдома, з питань виконання домашніх завдань, організації позашкільної діяльності, відпочинку ,а також умов  дистанційного навчання.

     5.2.  Установити щоденний контроль за відвідуванням учнями занять  та не допускати випадків безпідставного пропуску учнями уроків

      5.3.Забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів та пільгових категорій, а також дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах».

 1. Завідувачу філії :

6.1.Скласти графіки руху учнів по школі, графіки  провітрювання і вологого прибирання приміщень.

6.2.Призначити відповідального чергового вчителя  за щоденний температурний скринінг працівників закладу  та фіксацію  даних у спеціальному журналі, та відповідальних  за дезінфекцію рук дезінфектором техпрацівників школи.

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

                  Завідувач філії :                                                                           Петришин С.Г.

 

З наказом ознайомлені:

 

Ільчишин – Букеда Г.Я.

Булій Л.І.                                                Куровська О.А.

Гурський І.Б.                                          Пронишин Н.І.

Сокур В.О.                                              Тхоровська Б.Д.

Тарнавська В.                                        Ординович М.Б.

Сокур Н.М.                                         Литвин М.М.

Король М.А.                                                                               

Дзюба О.М.

Дацюк І.Г.

Шпак Н.Г.

Ференц.С.М.