Орфографічний режим

Сактор  освіти

БУСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

НВК «Петричівська ЗОШ І-ІІступенів»

Філія ОЗНЗ « Красненська ЗОШ І-ІІІст.№1»

 

                                                                          Наказ

30.08.2020

                                                                        С.Петричі                                         №______

Про вимоги до колективу щодо дотримання норм єдиного

орфографічного режиму у школі

 З метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму у школі на 2020/2021 навчальний рік

НАКАЗУЮ:

 1. Документацію і діловодство в школі вести українською мовою. З іноземних мов дозволити частковий запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.
 2. Запровадити єдині вимоги до ведення зошитів та їх перевірки. Для виконання всіх видів навчальних робіт учням мати таку кількість зошитів:

-  з іноземної мови – по 2 робочих зошити та один  для словника;

- з української  мови – по 2 робочих зошити;

- з математики: у 1-6 класах – по 2 зошити, у 7-9 класах – по 3 зошити (2 – з алгебри, 1 з геометрії),

з фізики, хімії, географії – по 2 зошити (1 для виконання класних і домашніх навчальних робіт та розв‘язування задач, 1 – оформлення лабораторних, практичних робіт, практикумів);

- з біології, географії, природознавства, історії, суспільствознавства, астрономії, інформатики, економки, курсу Захист Вітчизни, образотворчого мистецтва, факультативних занять – по 1 зошиту;

- з музики – 1 нотний зошит.

 1. Для контрольних робіт з української мови та літератури, світової літератури, математики, фізики, хімії, географії виділяються спеціальні зошити, які протягом усього навчального року зберігаються в школі. У зошитах з української мови та літератури, зарубіжної літератури записуються види робіт і рядком нижче — їх назва.

Диктант                                                                              Переказ

            Золота осінь                                                            Тарасові стежки

Те саме стосується короткочасних робіт, які виконуються в зошитах для класних і домашніх робіт.

 1. Встановити такий порядок ведення зошитів:

            3.1. Писати акуратним, розбірливим почерком.

3.2. Однаково виконувати написи на обкладинці зошита: вказувати, для чого призначається зошит (для робіт з української мови, для контрольних робіт з української мови і літератури, для лабораторних робіт з фізики і т. п.), клас, номер і назву школи, місце знаходження школи, прізвище, ім'я учня.

3.2.1.  Зошити учнів 1-4-х  класів рекомендується підписувати за таким зразком:

Зошит                                                                                              Зошит

для робіт з української мови                                  для контрольних робіт

(математики)                                                         з української мови (математики) 

учня 3 класу                                                              учениці 4 класу

          НВК «Петричівська ЗОШ І-ІІст.»          НВК «Петричівська ЗОШ І-ІІст.»

             Антоненко Валентини                                          Кота Ігоря

3.2.2.  Зошити учнів 5-9-х  класів рекомендується підписувати за таким зразком:

Зошит                                                                                              Зошит

для робіт з української мови                                       для контрольних робіт

(математики)                                                         з української мови і літератури

учня 5 класу                                                                        учениці 6 класу

          НВК «Петричівська ЗОШ І-ІІст.»                        НВК «Петричівська ЗОШ І-ІІст.»

Іваненка Петра                                                       Петрусенко Оксани

3.2.3. Зошити з іноземної мови підписуються мовою, що вивчається, наприклад:

English                       Deutsch                     

GalinaSedova            OlgaKarpowa

Form 5А                     Klasse 5B                  

School 4                      Schule 4                                 

3.3-  Залишати поля із зовнішнього боку.

3.4. При виконанні письмової роботи в 5-9 класах потрібно писати дату цифрою, а назву місяця словами, наприклад, п'яте лютого, десяте травня.  У зошитах з іноземної мови записується словами назва дня тижня, число і місяць. Наприклад:

Wendesday, thetenthofDecember; Donnerstag, denzehntenDezember

3.5. В окремому рядку вказати класна чи домашня робота, назву теми уроку, вид роботи (диктант, переказ, твір, вправ,  тощо), назву зв'язного тексту.

            Наприклад (для української мови та літератури, зарубіжної літератури):

Десяте вересня

Класна робота

Вправа 126

Наприклад (для математики, хімії, фізики, інформатики):

10 вересня

Класна робота

    № 126

3.6. Дотримуватись абзаців.

Між датою і заголовком, назвою виду роботи і заголовком, а також між заголовком і текстом у зошитах з української, російської і іноземної мов рядок не пропускати. У зошитах з математики у всіх цих випадках пропускати тільки 1 клітинку.

Між заключним рядком тексту однієї письмової роботи і датою або заголовком (назвою виду) наступної роботи у зошитах з української та іноземної мов пропустити 2 лінійки, а у зошитах з математики — 4 клітинки (для відокремлення однієї роботи від іншої і для виставлення оцінки за роботу).

3.7.  Акуратно виконувати підкреслювання, креслення, умовні позначення олівцем або ручкою, в разі необхідності — із застосуванням лінійки або циркуля.

3.8.  Виправляти помилки так: неправильно написану літеру або пунктуаційний знак закреслювати косою лінією;

частину слова, речення — тонкою горизонтальною лінією;

замість закресленого надписувати потрібні літери, слова, речення; не брати неправильні написання в дужки.

 1. Встановити такий порядок перевірки письмових робіт вчителем:

4.1. Зошити учнів, у яких виконуються навчальні класні і домашні роботи, перевіряти:

- у 1-4-х класах – після кожного уроку;

- української мови і математики у 5 класах – після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, у решти учнів два рази на тиждень,  у 6-8-х класах – не всі роботи, а тільки найбільш важливі, але  з таким  розрахунком, щоб раз на тиждень перевіряти зошити всіх учнів ( з геометрії у 7-8 класах – один раз на два тижні); у 9-х класах з математики – після кожного уроку в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень, - з іноземних мов у 5-6 класах – після кожного уроку; у 7-9-х класах - після кожного уроку тільки в учнів з початковим рівнем навчальних досягнень;  не всі роботи, а тільки найбільш важливі – в учнів із високою успішністю (з таким розрахунком, щоб один раз на два тижні виставляти оцінки всім учням); - з літератури у 5-9 класах - не  менш ніж два рази на місяць;

- з історії, географії, біології, фізики, хімії, інформатики, креслення астрономії – вибірково, але з таким розрахунком, щоб кожний зошит перевіряти не менше, ніж один-два рази на квартал.

4.2. Підкреслення та виправлення помилок робити:

- у 2-9 класах -  пастою червоного кольору.

4.2.Для виділення  хороших результатів у 1 кл. –пастою зеленого кольору

4.3. Оцінку за ведення зошитів з української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземних мов, математики виставляти у класний журнал кожного місяця, за ведення зошита з літератури у 5 класі – один раз на місяць.

4.4. Обов‘язково оцінювати всі контрольні роботи із внесенням балів до класного журналу. За самостійні навчальні письмові роботи також виставляти оцінку в журналі.

4.5. Учнівські роботи над помилками виконувати у зошитах із письмових робіт.

 1. Встановити, що зошити для контрольних робіт зберігаються у кабінетах вчителів-предметників як документи, що належать до переліку шкільної документації .
 2. Увести в дію з 01 вересня 2020 року щоденник учня . Записи у щоденниках вести згідно вимог.
 3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи :

7.1. Опрацювати методичні рекомендації щодо дотримання єдиних мовних вимог з кожного предмету на засіданнях предметно-методичних комісій.

7.2. Контролювати ведення та перевірку зошитів відповідно до плану роботи школи.

7.3. Довести до відома кожного вчителя єдині вимоги дотримання орфографічного режиму .                                                                      До 01.09.2020р.

 1. Класним керівникам 4-9 класів:

8.1. Вести облік виставлення оцінок у щоденниках і оцінювати ведення щоденників учнями.                                                                  Щотижня протягом навчального року.

 1. Відповідальність за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Ільчишин- Букеду Г.Я.
 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

                                                        Завідувач філії :          С.Петришин

З наказом ознайомлені:

             Ільчишин- Букеда Г.Я.